Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Αλογα στον Ζωολογικό Κήπο