Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Νεκρή φύση στα χιόνια