Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ένα φωτοδοιπορικό στα παλιά επαγγέλματα και Τοπία του περασμένου αιώνος που χάθηκαν στο διάβα του χρόνου.....


 alt

alt
           
alt

alt

alt

alt
           
alt
           
               

alt

                 
alt

alt

           
alt

alt
  
             alt               

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt         

alt           

alt
           
alt 
alt
           
alt

alt 

alt

 alt           

alt

alt

alt  

alt

alt 
alt        

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt           

alt

alt

alt

alt

alt

        alt           

alt

alt


alt

alt

alt

alt

alt

                       alt   
alt     

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

alt

alt

alt

               

               

alt

alt

alt

alt

alt

alt

              alt                

alt

alt

               

alt

alt

                          alt     

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Φωτογραφία του Alexandros Sampsonidis.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt           

alt

alt           

alt

alt

alt

               

alt

alt

alt

               alt

alt       

alt    

alt 

alt

alt
alt

alt

alt

alt           

          alt
altalt

alt

alt

alt

alt         

alt  

                    

alt

alt

alt

alt

alt

                     alt

alt

               

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

             alt  

alt

alt

alt

alt

alt

               

alt

alt

alt

                           

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt           
alt            
               

alt

alt

alt

               

alt

alt

alt

alt

alt

alt