Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Ένα καλοκαίρι στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα

Project Διαδρομές στην Θεσσαλία    

Φωτογραφίες Λάζος ο Βουνίσιος
Summer 2016
alt
alt
alt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt
alt
altaltaltalt
alt
altaltalt
alt
alt
altaltalt
altaltaltaltaltaltaltaltalt
altaltalt
altalt
alt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt
altalt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altalt
altaltaltalt
alt
alt
altalt
alt
altaltalt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt
alt
alt
altalt
alt
alt
altaltaltalt
altaltalt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Project summer 2016
Διαδρομές στα Βουνά των Αγράφων
Φωτογραφίες Λάζος ο Βουνίσιος

>  

water dum- Διάρκεια: 14 δευτερόλεπτα.


water dum in mountains- Διάρκεια: 16 δευτερόλεπτα.