Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Καλοκαιρινα τοπία στο βουνό των Κενταύρων


 Street photographer Λάζος ο Βουνίσιος
Πήλιο Ιούνιος 2019