Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

Xειμερινη πορεία στην ομίχλη
Photographer Λάζος ο Βουνίσιος
Project Frozen river
Jan 2020