Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Tαξίδι σε τοπία της Δυτικής Μακεδονίας
photographer Λάζος ο Βουνίσιος
project Φύση και Αστικά Τοπία