Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Μετέωρα Οδοιπορικό στην Θεσσαλία 1

 


street photographer
Λάζος ο Βουνίσιος
Sept 2019 
 
 
\